Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im.Róży Luksemburg / Electric and Mercury Lamp Manufacturing Plants

Data wykonania zdjęć: 10/2004

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im.Róży Luksemburg - Warszawa

W 1922 roku założona przez koncern N.V.Philips, Polsko-Holenderską Fabrykę Lampek Elektrycznych, rozpoczęła przy Karolkowej 36 budowę pierwszej hali produkcyjnej fabryki. Z Holandi sprowadzone zostały maszyny i urządzenia, które czasowo znalazły locum w wynajętych pomieszczeniach dawnego warsztatu regeneracji żarówek w Warszawie przy ul. Żelaznej 59. Tam też rozpoczęto szkolenie pracowników dla nowo budowanej fabryki na Karolkowej. Już w rok później, w roku 1923, hala została oddana do użytku i uruchomiono w niej produkcję żarówek. W latach 1927-28 przy Karolkowej 44 zaczęto budowę piętrowego budynku administracyjnego, a w fabryce podjęto produkcję lamp elektronowych. W roku 1928 Polsko-Holenderska Fabryka Lampek Elektrycznych została przemianowana na Polskie Zakłady Philips S.A. - Warszawa ul. Karolkowa 36-44. W 1929 roku, na sąsiednich terenach wykupionych przez Polskie Zakłady Philips przy ul. Okopowej róg Grzybowskiej, powstała kolejna, druga hala produkcyjna i baraki magazynowe...

... W grudniu 1991 roku ZWLE zostało postawione w stan likwidacji, a w zadłużonym zakładzie pojawił się likwidator. W ZWLE pracowało wtedy około 1.800 osób. 1 września 1993 roku, na wniosek jednego z wierzycieli, sąd postawił zakłady w stan upadłości.

(Fragmenty tekstu zapożyczone z artykułu "Zapomniana Karolkowa" znajdującego się na stronie serwisu LIGHTING.PL)