fabryka nici Odra / threads factory

Data wykonania zdjęć: 2004, 2005

  • mapa kompleksu

    mapa kompleksu

Fabryka nici była jednym z tych zakładów na terenie Nowej Soli, które swoją genezę mogą wywodzić z dawnej warzelni soli. Warzelnia bowiem oraz rozwijająca się dzięki niej żegluga na Odrze, spowodowała ogromny popyt na dobrą i mocną przędzę lnianą potrzebną do wyrobu płótna żaglowego, sieci rybackich, lin ,odzieży, a przede wszystkim mocnych worków. Wyczuwając koniunkturę, ogromna część ludności miejscowej zajęła się opłacalnym tkactwem lnianym i przędzeniem. Powoli zaczęto zajęcia te organizować. W 1765 r. powstała duża manufaktura wytwarzająca tkaniny lniane i przędzę. Do tej właśnie manufaktury przybył w 1808 r. Johann Dawid Gruschwitz. Dzięki jego staraniom zamontowano pierwszą maszynę przędzalniczą, napędzaną jeszcze ręcznie, którą wkrótce wykupił, zakładając w 1816 r. własną wytwórnie nici. Pierwszy etap rozwoju fabryki Gruschwitza trwał do 1845 r. W tym czasie zakupiono nową maszynę, poruszaną konnym kieratem, a w1845 r. angielską maszynę parową. Zakład ulegał ciągłej rozbudowie, m.in. w latach 1849-51 wzniesiono budynki farbiarni i nową przędzalnię, którą w 1858 r. zniszczył pożar. Już jednak w półtora roku później syn założyciela fabryki, Alexander Gruschwitz uruchomił większą i nowocześniejszą. Powstała również filia zakładu w Żukowie, a w 1874 r. w Zielonej Górze. Obok lnu zaczęto również jako surowca używać także konopi. Coraz bardziej ulepszano produkcje, opierając się na doświadczeniach własnego laboratorium, doskonale, jak na owe czasy wyposażonego w sprzęt i aparaturę pomiarowo-badawczo-kontrolną. Dbano również o pracowników...
...więcej informacji na stronie z której został zapożyczony powyższy tekst.