Papiernia Kalety / paper mill

Data wykonania zdjęć: 10/2007

Właściciel licznych kopalń i hut górnośląskich, hrabia Guido Henckel von Donnersmarck (od 1902 r. książę), inwestował również w przemysł celulozowo-papierniczy. W latach 1882-1884 w Kaletach wybudował wielką na tamte czasy celulozownię...
...Trudności ze zbytem tak wielkiej ilości półproduktu zmusiły hrabiego Guido do budowy w Kaletach własnej papierni. Pierwszą maszynę papierniczą do fabryki Donnersmarcka dostarczyła w 1898 r. renomowana firma H. Füllner z Cieplic. Rok później cieplicki zakład zainstalował w Kaletach drugą papiernicę. Obie maszyny przystosowane były do produkcji papierów pakowych. Inwestycje te znacznie poprawiły sytuację kaletańskiej celulozowni.

czytaj więcej ]