Gallery by www.opuszczone.com

  • Gdzieś w okolicy
     Kolejną ciekawostką był starzec podążający z rowerem jedna z ulic w niewiadomym kierunku... podobno mieszka gdzieś w mieście i żyje z własnych upraw. Jedyny który pozostał, którego nic nie zmusiło do opuszczenia miasta. Inna, nie spodziewana para starszych ludzi także zdawała się zamajaczyć spacerująca zapomnianymi chodnikami miasta... może to tylko zwidy? Fakt ten potęguje autobus widmo... linia regularnie przemyka przez miasto pozostawiając po sobie wzburzone liście. Dokąd zmierza dalej? Kogo wiezie?